Adviesraad bibliotheek

De adviesraad heeft als opdracht het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad te adviseren over alle bibliotheekgebonden materies zoals de structuur van de bibliotheek, haar algemene werking en diensten, haar uitrusting en gebouwen en de uitbreidingsactiviteiten. De raad verleent advies op eigen initiatief en op verzoek. De raad vergadert 4 maal per jaar. Hij is samengesteld uit individuele gebruikers.

Samenstelling

 

Rita Gielen

Bibliothecaris

tel. 011 49 19 14

 

Yvonne Dewarrier

Voorzitter bibliotheekraad

 

Philippe Jacqmaert

Ondervoorzitter bibliotheekraad

 

Marina Castermans

Raadslid bibliotheek

 

Tom Colemont

Raadslid bibliotheek

 

Kristien Croimans

Raadslid bibliotheek

 

Roger Frederix

Raadslid bibliotheek

 

Omer Jouck

Raadslid bibliotheek

 

Kato Machiels

Raadslid bibliotheek

 

Marco Venturi

Raadslid bibliotheek

 

Sara Appeltants

Secretaris bibliotheekraad