Voor leerkrachten

Als leerkracht (in opleiding) kan je met je klas rondgeleid worden in de bib. Je kan extra materialen voor lange tijd uitlenen en je vindt nuttige informatie om een leerling met een leesbeperking te begeleiden. 

Bibkaart voor leerkrachten / klassen

lees_maak_beleef

Ben je leerkracht in een basisschool of geef je les in het basisonderwijs? Volg je de lerarenopleiding of loop je stage in een school? Of heb je een begeleidende of opvoedende job? Dan kan je gratis een voordelig lidmaatschap voor leerkrachten* aanvragen. Met dit voordelig lidmaatschap kan je in de bib tot 60 materialen tegelijkertijd lenen gedurende 42 dagen.

Vind hier de voorwaarden en het inschrijvingsformulier voor jouw voordelig lidmaatschap voor leerkrachten*.

* = leerkrachten, aspirant leerkrachten en opvoeders, studenten/cursisten van een specifieke Lerarenopleiding (SLO), professoren/lectoren/docenten hoger onderwijs, voorlezers van voorleesprojecten (vb. vrijwilligers Boek op Bezoek), monitoren en verantwoordelijken jeugdbewegingen en –verenigingen, begeleiders van buitenschoolse opvang, begeleiders speelpleinwerking en andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakanties, geregistreerde onthaalouders, vormingswerkers, opvoeders, logopedisten.

 

Je kan ook een lidmaatschap voor klassen aanvragen. Deze kaart dient enkel om boeken uit te lenen die je in klasverband gebruikt.
De voorwaarden en het inschrijvingsformulier voor jouw lidmaatschap voor klassen vind je hier.

Lerarenkaart

klasse_lerarenkaart.jpg

 

Een 'lerarenkaart' is niet hetzelfde als een 'bibkaart voor leerkrachten'. De lerarenkaart is een algemene voordeelkaart van de Vlaamse Overheid voor lesgevers uit het secundair onderwijs. Leraren en leraressen kunnen deze oppikken in de bibliotheek, op vertoon van hun identiteitskaart.

Klassenuitleen

De kinderen lenen zelf uit aan de zelfscanbalies, begeleid door een bibliotheekmedewerker en de leerkracht. Na inleveren plaatst elk kind zijn eigen boeken netjes op de juiste plaats op de juiste kar. Na het zoeken van de boeken en strips worden de rekken ordelijk achterlaten. Wanneer de kinderen klaar zijn bij de zelfscan, wachten zij in stilte op de rest van de klas zonder de doorgang te blokkeren. De begeleidende leerkracht zorgt ervoor dat
de uitleen rustig verloopt. Wanneer een klas niet op het afgesproken tijdstip kan langskomen, verwittigt de school tijdig de bib of ruilt de leerkracht met een andere klas van dezelfde school. Wanneer een leerling de boeken vergeten is, mag er maximum één nieuw boek uitgeleend worden. De volgende
keer brengt hij alle boeken terug mee. Boeken worden enkel verlengd als ze aanwezig zijn. Wanneer een boek verloren geraakt of beschadigd is, moet het boek vergoed worden door de ontlener.

Rondleidingen

Ben je leerkracht en wil je graag een rondleiding in de bibliotheek op maat van de klas? Geen probleem! We nemen jullie graag op sleeptouw en geven met plezier uitleg over de werking van de jeugd- en/of volwassenafdeling van de bib. We leiden jullie doorheen onze (digitale) collectie, tonen het gebruik van onze catalogus en beantwoorden al jullie vragen. 

Vraag een rondleiding aan via info.bib@diepenbeek.be

Kwartiermaker

Kwartiermakers

Voer je als school een actief taalbeleid en wil je je leerlingen stimuleren om méér te lezen? Dan is Kwartiermakers iets voor jou!

Lezen is cruciaal voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. En leesvaardigheid van kinderen neemt enorm toe als ze iedere dag een kwartier lezen. Daarom is vzw Willewete gestart met Kwartiermakers, een project waarmee ze scholen willen motiveren om iedere dag 15 minuten vrij te maken voor een leesmoment. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze lezen: een tijdschrift, een boek, een strip, een informatief werk,… Leesplezier staat voorop.

Een leesritueel van een kwartier lezen per dag krikt het niveau van kinderen snel op. En met een hoger leesniveau worden andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talent beter ontwikkelen.

Willen jullie ook meedoen met Kwartiermakers? Bezoek dan zeker de website van vzw Willewete. Je kan jouw projectaanvraag bij hen indienen.